connection
Ondersteuning

Een bedrijfsfilm of ARBO regelgevingsfilm van BV&T is een ideale oplossing met betrekking tot wetgeving.

Werkwijze

Image

We werken altijd volgens een heldere systematiek. De werkwijze kent verschillende fases waarin de opdrachtgever betrokken wordt en beslissingen over deelproducten neemt.

Voorbereidingsfase

Image

In deze fase wordt gebrainstormd over welk soort video gewenst is. We willen ons graag inleven in het onderwerp, zodat we een indruk krijgen van de stijl en sfeer. Lees hieronder meer...

Video op website

Image

Behalve op script en online leveren wij voor een meerprijs ook een volledig digitale HD versie van uw bedrijfsfilm aan, het implementeren op de website kan door BV&T worden verzorgd.

Voorbereidingsfase

In deze fase wordt gebrainstormd over welk soort video gewenst is. We willen ons graag inleven in het onderwerp, zodat we een indruk krijgen van de stijl en sfeer. Belangrijk zijn de beoogde doelgroep en de boodschap die over gebracht wordt. Als helder is wat precies de bedoeling is, zorgen wij voor een plan met bijbehorende offerte. Als dat plan goedgekeurd is door de opdrachtgever, wordt een gedetailleerd script gemaakt met een begroting. Hierin wordt duidelijk welke onderwerpen aan bod komen en welke verhaallijn gevolgd wordt. Er komen eventueel voiceover of geacteerde teksten in en per scene staat een toelichting over doelstellingen. Ook wordt een keuze gemaakt in de vorm (webvideo, dvd, bluray) en de oplage van het eindproduct. Dit gedetailleerde script wordt door de opdrachtgever goedgekeurd.

Productiefase

In deze fase worden de opnames gemaakt. Er zal een planning gemaakt worden met de betrokkenen. Opnames worden niet in volgorde van het script gepland, maar gegroepeerd op gebeurtenis, locatie en betrokken personen. In deze fase wordt ook de einddatum bepaald waarin de productie af is. Als alle opnames gemaakt zijn volgt de montagefase.

Montage

In de montagefase worden de opnames samengevoegd tot de conceptfilm. Er wordt eenheid gebracht in de belichting, kleuren en geluidsopnames. Composities en continuļteit worden verder verbeterd. Titels en introducties worden toegevoegd in de huisstijl van het onderwerp. Geluid wordt afgemixed en passende muziek wordt gecomponeerd. De conceptfilm zal zeer dicht bij het eindproduct liggen als het aan de opdrachtgever getoond wordt. Vervolgens worden eventuele aanpassingen doorgevoerd totdat de master (eindfilm in zeer hoge kwaliteit) ontstaat.

Opleveringfase

De master wordt gebruikt voor reproductie naar de beoogde media. Voor verspreiding op dvd/bluray zal de hoes ontworpen worden in de gekozen stijl. Het project eindigt wanneer alle producten geleverd zijn.